Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2900 22,3600 22,2900
 AUD 16,9440 17,1990 17,0470
 CAD 16,4080 16,7720 16,5570
 CHF 22,6330 23,0420 22,7920
 EUR 24,5980 24,8920 24,6720
 GBP 27,5030 27,9450 27,6970
 JPY 2130 2170 2150
 SGD 15,9450 16,2010 16,0570
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,3580 5,2890
 DKK - 3,3840 3,2810
 HKD 2,8410 2,8980 2,8610
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 76,5800 73,6870
 NOK - 2,7710 2,6860
 RUB - 3900 3190
 SAR - 6,1730 5,9390
 SEK - 2,5210 2,4590

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 0 22,340 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-11-2016

1USD = 22,012 0