Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,793-64 17,045-65 16,894-64
 CAD 16,662-14 17,032-14 16,814-14
 CHF 22,60362 23,01264 22,76263
 EUR 24,794-64 25,091-65 24,868-64
 GBP 28,088-11 28,539-11 28,286-11
 JPY 213-1 217-1 215-1
 SGD 16,11021 16,36821 16,22321
 THB 628-1 655-1 628-1
 MYR - 5,4325 5,3625
 DKK - 3,411-7 3,307-7
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6720 73,7750
 NOK - 2,823-15 2,737-15
 RUB - 3972 3251
 SAR - 6,1660 5,9330
 SEK - 2,628-5 2,563-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,310 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 06-10-2016

1USD = 21,971 7