Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,86088 17,11390 16,96189
 CAD 17,02112 17,39912 17,17612
 CHF 22,471-39 22,877-40 22,629-39
 EUR 24,700-18 24,995-18 24,774-18
 GBP 29,400-44 29,872-45 29,607-44
 JPY 2130 2170 2150
 SGD 16,242-6 16,503-6 16,357-6
 THB 6290 6560 6290
 MYR - 5,505-16 5,435-15
 DKK - 3,398-2 3,294-2
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 347-1 334-1
 KRW - 210 200
 KWD - 76,604-25 73,709-24
 NOK - 2,7455 2,6615
 RUB - 382-1 313-1
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,6469 2,5819

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,295 -5 22,305 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 06-09-2016

1USD = 21,922 -3