Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,66510 22,74510 22,66510
 AUD 16,72887 16,98788 16,82987
 CAD 16,792-7 17,171-7 16,944-7
 CHF 22,131-48 22,585-49 22,287-49
 EUR 23,955-105 24,253-106 24,028-105
 GBP 28,546225 29,016228 28,747226
 JPY 1960 2000 1980
 SGD 15,75611 16,04811 15,86711
 THB 6240 6510 6240
 MYR - 5,1446 5,0766
 DKK - 3,297-14 3,196-13
 HKD 2,8873 2,9533 2,9083
 INR - 3461 3321
 KRW - 200 190
 KWD - 77,32193 74,36790
 NOK - 2,736-8 2,652-8
 RUB - 395-1 3230
 SAR - 6,2824 6,0423
 SEK - 2,5002 2,4382

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,000 -20 23,010 -90

Tỷ giá trung tâm ngày 05-12-2016

1USD = 22,118 -6