Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2705 22,3405 22,2705
 AUD 16,857-29 17,110-29 16,959-29
 CAD 16,676-10 17,046-10 16,828-10
 CHF 22,54014 22,94814 22,69914
 EUR 24,858128 25,156130 24,933129
 GBP 28,099-66 28,550-67 28,297-67
 JPY 214-1 218-1 216-1
 SGD 16,088-14 16,347-14 16,202-14
 THB 629-2 655-2 629-2
 MYR - 5,427-12 5,357-12
 DKK - 3,41818 3,31417
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6720 73,7750
 NOK - 2,83910 2,7529
 RUB - 396-2 323-1
 SAR - 6,1661 5,9331
 SEK - 2,6335 2,5685

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,310 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-10-2016

1USD = 21,964 12