Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,771124 17,023125 16,873124
 CAD 17,010251 17,387256 17,164253
 CHF 22,510162 22,917165 22,669163
 EUR 24,71735 25,01336 24,79236
 GBP 29,444218 29,916222 29,651220
 JPY 2130 2170 2150
 SGD 16,24882 16,50984 16,36383
 THB 630-1 656-2 630-1
 MYR - 5,52113 5,45013
 DKK - 3,4005 3,2975
 HKD 2,8371 2,8941 2,8571
 INR - 3483 3353
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6300 73,7340
 NOK - 2,74031 2,65630
 RUB - 3844 3143
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,6372 2,5722

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-09-2016

1USD = 21,925 5