Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,5041 16,7525 16,6031
 CAD 17,117-123 17,497-122 17,273-124
 CHF 22,930-106 23,298-103 23,092-107
 EUR 25,312-78 25,615-73 25,389-78
 GBP 31,9568 32,46915 32,1818
 JPY 205-1 209-1 207-1
 SGD 16,212-35 16,539-32 16,327-35
 THB 621-1 647-1 621-1
 MYR - 5,607-29 5,535-30
 DKK - 3,483-9 3,377-10
 HKD 2,834-2 2,891-1 2,854-2
 INR - 3480 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,825-17 73,921-33
 NOK - 2,780-4 2,696-4
 RUB - 3761 3081
 SAR - 6,162-1 5,929-2
 SEK - 2,788-13 2,719-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-05-2016

1USD = 21,828 0