Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,595-60 22,665-60 22,595-60
 AUD 16,32019 16,57219 16,41919
 CAD 16,74296 17,12098 16,89497
 CHF 21,87960 22,32961 22,03360
 EUR 23,598117 23,891118 23,669117
 GBP 27,473-55 27,926-55 27,667-55
 JPY 1922 1952 1942
 SGD 15,58585 15,87487 15,69586
 THB 6200 6460 6200
 MYR - 5,078-2 5,011-2
 DKK - 3,25016 3,15016
 HKD 2,874-10 2,939-10 2,894-10
 INR - 3450 3320
 KRW 180 200 180
 KWD - 76,687-196 73,757-189
 NOK - 2,67912 2,59711
 RUB - 4183 3413
 SAR - 6,253-22 6,014-21
 SEK - 2,52514 2,46214

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,960 -100 23,000 -80

Tỷ giá trung tâm ngày 05-01-2017

1USD = 22,159 -3