Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6550 22,7350 22,6550
 AUD 16,6420 16,8990 16,7420
 CAD 16,7980 17,1780 16,9510
 CHF 22,1790 22,6350 22,3350
 EUR 24,0610 24,3590 24,1330
 GBP 28,3210 28,7880 28,5210
 JPY 1960 2000 1980
 SGD 15,7460 16,0370 15,8570
 THB 6240 6500 6240
 MYR - 5,1390 5,0710
 DKK - 3,3110 3,2090
 HKD 2,8840 2,9500 2,9050
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 77,2270 74,2770
 NOK - 2,7440 2,6600
 RUB - 3960 3240
 SAR - 6,2780 6,0380
 SEK - 2,4980 2,4360

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,020 90 23,100 130

Tỷ giá trung tâm ngày 04-12-2016

1USD = 22,124 0