Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2905 22,3605 22,2905
 AUD 16,94430 17,19931 17,04730
 CAD 16,408-21 16,772-21 16,557-21
 CHF 22,633-93 23,042-95 22,792-94
 EUR 24,598-30 24,892-30 24,672-30
 GBP 27,503293 27,945298 27,697295
 JPY 213-1 217-1 215-1
 SGD 15,9450 16,2010 16,0570
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,358-14 5,289-14
 DKK - 3,384-4 3,281-4
 HKD 2,8410 2,8980 2,8610
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 76,58017 73,68717
 NOK - 2,771-4 2,686-4
 RUB - 390-1 319-1
 SAR - 6,1730 5,9390
 SEK - 2,521-17 2,459-17

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 10 22,340 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-11-2016

1USD = 22,012 -6