Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,6480 16,8980 16,7480
 CAD 16,7590 17,1310 16,9110
 CHF 22,3480 22,7520 22,5050
 EUR 24,6820 24,9770 24,7560
 GBP 29,2260 29,6950 29,4320
 JPY 2120 2160 2150
 SGD 16,1660 16,4260 16,2800
 THB 6310 6580 6310
 MYR - 5,5080 5,4370
 DKK - 3,3950 3,2910
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6300 73,7340
 NOK - 2,7090 2,6270
 RUB - 3800 3110
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,6350 2,5700

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-09-2016

1USD = 21,920 0