Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,655-35 22,725-35 22,655-35
 AUD 16,30186 16,55388 16,40087
 CAD 16,646-28 17,022-29 16,797-28
 CHF 21,820-27 22,268-27 21,973-27
 EUR 23,481-22 23,772-22 23,552-22
 GBP 27,528-16 27,981-16 27,722-16
 JPY 1900 1940 1920
 SGD 15,50019 15,78720 15,60919
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,081-15 5,013-14
 DKK - 3,234-3 3,134-3
 HKD 2,884-4 2,949-4 2,904-4
 INR - 3450 3320
 KRW 170 190 180
 KWD - 76,882-76 73,946-74
 NOK - 2,668-2 2,585-2
 RUB - 414-1 339-1
 SAR - 6,275-8 6,035-8
 SEK - 2,511-5 2,448-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,060 10 23,080 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 04-01-2017

1USD = 22,162 4