Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2850 22,3550 22,2850
 AUD 16,91442 17,16843 17,01642
 CAD 16,4294 16,7944 16,5784
 CHF 22,72626 23,13726 22,88626
 EUR 24,62875 24,92276 24,70276
 GBP 27,210141 27,647144 27,402142
 JPY 2142 2182 2162
 SGD 15,94533 16,20034 16,05734
 THB 6261 6521 6261
 MYR - 5,3725 5,3035
 DKK - 3,38810 3,2859
 HKD 2,8400 2,8980 2,8600
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 76,5630 73,6700
 NOK - 2,7742 2,6902
 RUB - 3910 3200
 SAR - 6,1731 5,9401
 SEK - 2,5387 2,4757

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 0 22,340 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-11-2016

1USD = 22,018 -9