Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,8990 17,1530 17,0010
 CAD 16,7530 17,1240 16,9050
 CHF 22,6730 23,0830 22,8330
 EUR 24,8580 25,1560 24,9330
 GBP 28,5090 28,9660 28,7100
 JPY 2170 2210 2190
 SGD 16,1660 16,4260 16,2800
 THB 6320 6580 6320
 MYR - 5,4330 5,3640
 DKK - 3,4170 3,3130
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7740 73,8730
 NOK - 2,8350 2,7490
 RUB - 3950 3230
 SAR - 6,1660 5,9330
 SEK - 2,6310 2,5660

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -10 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 03-10-2016

1USD = 21,948 -1