Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6555 22,7355 22,6555
 AUD 16,64260 16,89954 16,74261
 CAD 16,798153 17,178148 16,951154
 CHF 22,179172 22,635165 22,335173
 EUR 24,061219 24,359211 24,133219
 GBP 28,321256 28,788248 28,521258
 JPY 1961 2001 1981
 SGD 15,746111 16,037106 15,857112
 THB 6241 6501 6241
 MYR - 5,13922 5,07124
 DKK - 3,31129 3,20929
 HKD 2,8842 2,9501 2,9052
 INR - 3441 3311
 KRW - 200 190
 KWD - 77,227-8 74,27725
 NOK - 2,74438 2,66038
 RUB - 3962 3242
 SAR - 6,2783 6,0385
 SEK - 2,4989 2,43610

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,930 60 22,970 80

Tỷ giá trung tâm ngày 02-12-2016

1USD = 22,124 -3