Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2850 22,3550 22,2850
 AUD 16,872-40 17,125-41 16,974-41
 CAD 16,42631 16,79031 16,57531
 CHF 22,700411 23,111419 22,860414
 EUR 24,552251 24,846254 24,626252
 GBP 27,06988 27,50389 27,26088
 JPY 2122 2162 2142
 SGD 15,91140 16,16741 16,02340
 THB 6250 6510 6250
 MYR - 5,367-5 5,298-5
 DKK - 3,37834 3,27533
 HKD 2,8401 2,8981 2,8601
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,563295 73,670284
 NOK - 2,77228 2,68827
 RUB - 391-1 320-1
 SAR - 6,1722 5,9391
 SEK - 2,53129 2,46929

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 -10 22,340 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 02-11-2016

1USD = 22,027 -6