Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 16,1930 16,5450 16,2910
 CAD 16,6280 17,1090 16,7790
 CHF 21,9860 22,5760 22,1410
 EUR 23,6660 24,1080 23,7380
 GBP 27,6680 28,2970 27,8630
 JPY 1910 1960 1930
 SGD 15,4710 15,8550 15,5800
 THB 6200 6500 6200
 MYR - 5,1240 5,0250
 DKK - 3,2830 3,1620
 HKD 2,8830 2,9660 2,9030
 INR - 3480 3330
 KRW 170 200 180
 KWD - 77,5000 74,0820
 NOK - 2,6850 2,5860
 RUB - 4140 3360
 SAR - 6,3100 6,0320
 SEK - 2,5380 2,4600

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,100 50 23,150 50

Tỷ giá trung tâm ngày 02-01-2017

1USD = 22,159 -3