Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,65030 22,73030 22,65030
 AUD 16,582-170 16,845-162 16,682-171
 CAD 16,64639 17,03052 16,79740
 CHF 22,007-58 22,470-45 22,162-59
 EUR 23,842-61 24,148-46 23,914-62
 GBP 28,065114 28,540134 28,263115
 JPY 195-3 199-3 197-3
 SGD 15,634-69 15,931-60 15,745-70
 THB 623-1 6490 623-1
 MYR - 5,1178 5,0474
 DKK - 3,282-7 3,180-9
 HKD 2,8823 2,9495 2,9033
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 77,236187 74,253131
 NOK - 2,70610 2,6218
 RUB - 3947 3225
 SAR - 6,27611 6,0336
 SEK - 2,489-8 2,426-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,870 70 22,890 60

Tỷ giá trung tâm ngày 01-12-2016

1USD = 22,127 9