Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2850 22,3550 22,2850
 AUD 16,912144 17,166146 17,014144
 CAD 16,39512 16,75912 16,54412
 CHF 22,289-25 22,692-25 22,446-25
 EUR 24,3014 24,5924 24,3744
 GBP 26,981102 27,414103 27,172102
 JPY 2100 2140 2120
 SGD 15,87126 16,12627 15,98326
 THB 6250 6510 6250
 MYR - 5,37228 5,30328
 DKK - 3,3441 3,2421
 HKD 2,8400 2,8970 2,8600
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 76,269-75 73,387-73
 NOK - 2,7452 2,6612
 RUB - 392-2 321-1
 SAR - 6,170-1 5,937-1
 SEK - 2,502-4 2,440-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 -10 22,350 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-11-2016

1USD = 22,033 -6