Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,7620 17,0140 16,8630
 CAD 16,6600 17,0290 16,8110
 CHF 22,7520 23,1640 22,9130
 EUR 24,7340 25,0300 24,8080
 GBP 28,5750 29,0340 28,7770
 JPY 2180 2220 2200
 SGD 16,1440 16,4030 16,2580
 THB 6300 6560 6300
 MYR - 5,4190 5,3490
 DKK - 3,3970 3,2940
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7490 73,8480
 NOK - 2,8000 2,7150
 RUB - 3910 3200
 SAR - 6,1590 5,9260
 SEK - 2,6200 2,5560

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,310 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-10-2016

1USD = 21,949 0