Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,260-5 22,330-5 22,260-5
 AUD 16,64849 16,89849 16,74849
 CAD 16,759-22 17,131-22 16,911-22
 CHF 22,348-57 22,752-58 22,505-57
 EUR 24,68211 24,97711 24,75611
 GBP 29,226247 29,695251 29,432249
 JPY 212-1 216-1 215-1
 SGD 16,166-14 16,426-14 16,280-14
 THB 6310 6580 6310
 MYR - 5,508-37 5,437-36
 DKK - 3,3953 3,2913
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,63025 73,73424
 NOK - 2,709-14 2,627-14
 RUB - 3800 3110
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,635-12 2,570-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 -10 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 01-09-2016

1USD = 21,856 0