Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 5 22,785 5

Tỷ giá trung tâm 17/03/2018

1 Đô la Mỹ = 22,445 0

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7250 22,7950 22,7250
 AUD 17,5540 17,8180 17,6600
 CAD 17,1650 17,5460 17,3210
 CHF 23,6680 24,1440 23,8350
 EUR 27,8550 28,1880 27,9390
 GBP 31,4420 31,9460 31,6640
 JPY 2130 2210 2150
 SGD 17,1360 17,4450 17,2560
 THB 7150 7450 7150
 MYR - 5,8620 5,7870
 DKK - 3,8270 3,7110
 HKD 2,8600 2,9240 2,8810
 INR - 3640 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,7050 75,7320
 NOK - 3,0030 2,9110
 RUB - 4400 3950
 SAR - 6,2920 6,0540
 SEK - 2,8180 2,7490

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,7250 22,7950

  AUD

17,5540 17,8180

  CAD

17,1650 17,5460

  CHF

23,6680 24,1440

  EUR

27,8550 28,1880

  GBP

31,4420 31,9460

  JPY

2130 2210
Commodities ($USD)
Crude Oil 62.34 +1.84%
Natural Gas 2.69 +0.26%
Gasoline 1.95 +1.08%
Heating Oil 1.91 +0.99%
Gold 1311.30 -0.42%
Silver 16.20 -0.93%
Copper 3.09 -0.58%