Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 -10 22,720 -10

Tỷ giá trung tâm 20/01/2018

1 Đô la Mỹ = 22,406 0

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 18,0490 18,3190 18,1570
 CAD 18,0330 18,4330 18,1970
 CHF 23,4650 23,9370 23,6300
 EUR 27,7090 28,0450 27,7920
 GBP 31,2810 31,7820 31,5010
 JPY 1990 2060 2010
 SGD 17,0120 17,3200 17,1320
 THB 6980 7270 6980
 MYR - 5,8070 5,7330
 DKK - 3,8040 3,6890
 HKD 2,8630 2,9270 2,8830
 INR - 3700 3560
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,4020 75,4400
 NOK - 2,9440 2,8540
 RUB - 4460 4000
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,8710 2,8000

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,6750 22,7450

  AUD

18,0490 18,3190

  CAD

18,0330 18,4330

  CHF

23,4650 23,9370

  EUR

27,7090 28,0450

  GBP

31,2810 31,7820

  JPY

1990 2060
Commodities ($USD)
Crude Oil 63.37 -0.92%
Natural Gas 3.18 -
Gasoline 1.86 -1.07%
Heating Oil 2.06 -
Gold 1331.90 +0.44%
Silver 16.98 +0.48%
Copper 3.17 -0.32%