Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,740 -10 22,760 0

Tỷ giá trung tâm - Tỷ giá liên ngân hàng

Ngày ban hành 23/11/2017
1 Đô la Mỹ = 22,431 -10

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6900 22,7600 22,6900
 AUD 17,11697 17,37398 17,21997
 CAD 17,61480 18,00482 17,77481
 CHF 22,844198 23,303202 23,005200
 EUR 26,646140 26,964142 26,726140
 GBP 29,924139 30,404142 30,135140
 JPY 2022 2062 2042
 SGD 16,66769 16,96870 16,78470
 THB 6811 7101 6811
 MYR - 5,58327 5,51127
 DKK - 3,66519 3,55318
 HKD 2,8680 2,9310 2,8880
 INR - 363-1 349-1
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,06452 75,11550
 NOK - 2,83015 2,74415
 RUB - 4335 3884
 SAR - 6,2830 6,0450
 SEK - 2,75926 2,69126

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,6900 22,7600

  AUD

17,11697 17,37398

  CAD

17,61480 18,00482

  CHF

22,844198 23,303202

  EUR

26,646140 26,964142

  GBP

29,924139 30,404142

  JPY

2022 2062
Commodities ($USD)
Crude Oil 58.02 +2.05%
Natural Gas 2.97 -1.65%
Gasoline 1.77 -0.29%
Heating Oil 1.93 -
Gold 1291.60 +0.81%
Silver 17.10 +0.89%
Copper 3.13 +0.29%